Familytree Painter

Ohjelmaa ei nyt enää tarvitse käynnistää tältä sivustolta vaaan voit asentaa omaan tietokoneeseesi.

You don't need to start the application from this page anymore. Instead you can install it to your own computer.

Lataa ohjelma


Lataa Windows versio

Käynnistä asennus tuplaklikkamalla tiedostoa familytree_windows.jar tai jos tiedoston nimen loppuliite "jar" on liitetty johonkin muuhun ohjelmaan kuin Java, niin suorita komentorivillä seuraava komento:
java -jar familytree_windows.jar


Lataa Linux versio

Käynnistä asennus komentoriviltä komennolla:
java -jar familytree_linux.jar


Lataa ohjekirja PDF

Download application


Download Windows version

Start installation by doubleclicking familytree_windows.jar or if "jar" files are associated to some other application than Java, go to command prompt and run:
java -jar familytree_windows.jar


Download Linux version

Start installation by running in console:
java -jar familytree_linux.jar


Download manual PDF

Contact