Familytree Painter

Tulosta sukupuita jälkipolvista PDF muotoon omasta GEDCOM aineistostasi.

Esimerkkejä

Print descendant family trees in PDF format from your own GEDCOM data.

Examples


Lataa Windows versio

Käynnistä asennus tuplaklikkamalla tiedostoa familytree_windows.jar tai jos tiedoston nimen loppuliite "jar" on liitetty johonkin muuhun ohjelmaan kuin Java, niin suorita komentorivillä seuraava komento:
java -jar familytree_windows.jar

Download Windows version

Start installation by doubleclicking familytree_windows.jar or if "jar" files are associated to some other application than Java, go to command prompt and run:
java -jar familytree_windows.jar


Lataa Linux versio

Käynnistä asennus komentoriviltä komennolla:
java -jar familytree_linux.jar

Download Linux version

Start installation by running in console:
java -jar familytree_linux.jar


Lataa ohjekirja PDF Download manual PDF

Versiot Versions
1.0.8 - Lisätty virheenkäsittelyä päivämäärille. 1.0.8 - Added error handling for dates.
1.0.7 - Lisätty virheenkäsittely tyhjille GIVN ja SURN GEDCOM tageille. 1.0.7 - Added error handling for empty GIVN and SURN GEDCOM tags.
1.0.6 - Kehitetty GEDCOM tunnisteiden k√§sittelyä. 1.0.6 - Improved GEDCOM identity key handling.
1.0.5 - Korjattu ongelma liittyen GEDCOM "BET" päivämäärä-kenttään Ohjelma ei lukenut GEDCOM tiedostoa jossa päivämäärä oli muodossa "BET xx AND yy". 1.0.5 - Fixed problem related to GEDCOM "BET" date tag. Application did not open GEDCOM files containing dates in form "BET xx AND yy".
1.0.4 - Korjattu ongelma joka esti käynnistymisen joissain Windows 8 jäjestelmissä 1.0.4 - Fixed problem with application startup on some Windows 8 systems
Contact